Wat is Kinderbekkenfysiotherapie?


Kinderbekkenfysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie, waarbij de bekkenfysiotherapeut of de kinderfysiotherapeut zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met plas- en/of poepproblemen.
Soms lukt het niet zo goed om zindelijk te worden en hebben kinderen ouder dan 5 jaar nog regelmatig “een ongelukje”. Ook een buikoperatie, een aangeboren afwijking of een vervelende ervaring kan problemen geven bij het plassen of poepen.
De kinderbekkenfysiotherapeut gaat samen met u en uw kind werken aan dit probleem.

Welke problemen kunnen er zijn?

- Plasongelukjes overdag
- Bedplassen
- Blaasontstekingen
- Erg vaak moeten plassen
- Poepongelukjes overdag
- Angst om te plassen of te poepen
- Obstipatie (verstopping)
- Diarree
- Buikpijn, verminderde eetlust, lusteloosheid

Intake en onderzoek


Eerst vindt er een gesprek plaats met u en uw kind. In dit gesprek wordt de hulpvraag duidelijk en worden er vragen gesteld over het plassen, poepen, het eten en drinken van uw kind, de toilethouding en algemene vragen over de ontwikkeling van uw kind en zijn/haar dagelijks functioneren. Vaak krijgt u ook vragenlijsten mee over de eet-, drink-, poep- en plasgewoonten van uw kind. Uit het gesprek en de vragenlijsten kunnen we veel informatie halen en bepalen welke therapie geschikt is voor uw kind.

In de vervolgafspraak (-en) zal er een lichamelijk onderzoek gedaan worden. Hier wordt op speelse wijze gekeken naar de algemene motoriek van uw kind, het gebruik van adem-, buik, bekken- en bekkenbodemspieren. Vaak is het zinvol om ook een inspectie (bekijken) van de bekkenbodemspieren te doen. Dit gebeurt altijd met toestemming en in het bijzijn van de ouder(s).

Bekkenbodemspieren

Bij het plassen en poepen spelen de spieren onderin het bekken een belangrijke rol. Normaal gesproken zijn deze spieren ontspannen. Bij het ophouden van plas of poep moeten deze spieren kunnen aanspannen maar bij het plassen of poepen zelf, moeten zij volledig kunnen ontspannen. Bij kinderen met plas- en/of poepproblemen werken de bekkenbodemspieren vaak te hard en moeten ze vooral leren om beter te ontspannen.

De behandeling

Na de intake en het onderzoek wordt bepaald of kinderbekkenfysiotherapie voor uw kind zinvol kan zijn. Er wordt dan samen met u en uw kind een behandelplan gemaakt.

Therapie

De therapie bij kinderen met plas- en/of poepproblemen kan bestaan uit:
- Uitleg over de klachten: wat is er aan de hand en hoe is het mogelijk ontstaan of wat is de oorzaak?
- Inzicht geven aan uw kind over plassen en poepen en wat zijn/haar probleem is. De kinderbekkenfysiotherapeut maakt hierbij gebruik van kindvriendelijke plaatjes en boeken
- Aanleren van juist toiletgedrag en toilethouding
- Adviezen over eten, drinken en bewegen
- Oefentherapie gericht op:
- Algemeen lichaamsgevoel en beweging
- Bekkenbodem bewustzijn en leren aan- en ontspannen van de bekkenbodem
- Verbeteren van de techniek van het plassen en ontlasten
- Ademhaling en ontspanning
- Adequaat reageren op aandrang en het vergroten van blaascapaciteit

Thuis

Het is belangrijk om thuis met uw kind de oefeningen te doen die u samen bij de kinderbekkenfysiotherapeut geleerd heeft. Het vraagt een goede motivatie en doorzettingsvermogen van uw kind, maar ook de medewerking van u als ouder. Probeer als ouder een (positieve) coachende rol te vervullen. Beloon de kleine stapjes die meestal wel lukken. Uw kind heeft uw inzet, steun en motivatie nodig om de problemen effectief aan te pakken. De kinderbekkenfysiotherapeut zal samen met u bespreken hoe u uw kind thuis het beste kunt begeleiden.